Aktiviteter

Mars

4

Har du en idé som bygger på att digitalisera industrins värdekedjor? Ta chansen och sök finansiering för ditt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.

18

Små och medelstora företag ges nu möjligheten att komma igång sin resa med Artificiell Intelligens (AI). Den 18-21 mars arrangerar RISE, Teknikföretagen och ICT Sweden en inspirationsturné.
Se arkivet