Gamificationnätverket


FindIT driver ett nätverk kring frågor som rör Gamification. Syftet är att hitta gemensamma frågor, utbyta erfarenheter och sprida kunskap om Gamification. 

För frågor om Gamificationnätverket kontakta: 

Britta Haag
Processledare
026-24 17 57
070-089 96 59
britta.haag@findit-solutions.se